Nieuws


EIGEN BIJDRAGE VOOR DIABETISCHE VOETBEHANDELING

Vanaf 1 januari 2014 moet ik een eigen bijdrage verlangen van degene die niet via de praktijkassistente van de huisarts is doorverwezen naar HONK (Ketenzorg). Dat betekent dat ik alleen preventieve voetzorg mag geven ter voorkoming van wonden aan uw voeten. De preventieve voetzorg die u vergoed krijgt is afhankelijk van de Simm’s classificatie die de praktijkassistente u gegeven heeft. U krijgt dan afhankelijk van de Simm een aantal minuten (ongeveer 200) per jaar vergoedt uit de Ketenzorg. Deze declareer ik bij de Ketenzorg. U krijgt preventieve voetzorg ivm een verhoogd risico op het ontstaan van voetproblemen. Om het risico van deze voetproblemen aan te geven wordt uw Simm’s classificatie bepaald door de praktijk ondersteuner. Heeft u meerdere behandelingen nodig dan worden deze niet vergoed en betaalt u deze zelf aan de pedicure. U bent gewend om uw nagels en eelt te laten verwijderen en na afloop met een voetcreme behandeld te worden. Dit valt onder de cosmetische behandeling en wordt niet vergoed. Vandaar dat ik een eigen bijdrage van €14,00 aan u vraag mits u deze cosmetische behandeling wenst.

Bij de Simm’s classificatie wordt o.a. het gevoel en de bloedsomloop in uw voeten getest. Ook wordt gekeken naar de stand van uw voeten en naar drukplekken, eelt, roodheid, wondjes en naar de schoenen. N.a.v. dit onderzoek wordt de classificatie bepaald. Onderverdeeld in 0 t/m 3. Bij Simm 0 wil zeggen dat u een gezonde voet heeft zonder afwijkingen, u wordt niet doorverwezen en kunt afhankelijk van uw verzekering de gehele behandeling vergoed krijgen. Heeft u Simm 1 en bent u niet meer in staat uw voeten te verzorgen dan verwijst de praktijkondersteuner u door naar de pedicure. Als er sprake is van Simm 2 of 3 dan kunt u verlies van gevoel en/of doorbloeding hebben en zelfs de mogelijkheid hebben tot een ulcus (zweer). Daarom dus de preventieve voetzorg ter voorkoming van wonden en ulcera.